Wanneer moet mijn gebouw aan de regelgeving voldoen?

De stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid is van toepassing op (art. 2, §1):

  • een publiek toegankelijk gebouw
  • gelegen in Vlaanderen
  • waar werken aan gebeuren (nieuwbouw, herbouw, verbouwing of uitbreiding), dus niet voor bestaande gebouwen waar geen werken aan gebeuren
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht vereist is

Om een bouwvergunning te krijgen moet je voldoen aan deze regelgeving toegankelijkheid.