Toegankelijkheid

Wat is integrale toegankelijkheid en Universal design? Hoe toegankelijk is onze jeugdinfrastructuur vandaag en hoe kunnen jeugdverenigingen omgaan met toegankelijkheidsproblemen? In dit deel van de website vind je alle antwoorden.