Toegankelijkheid van jeugdlokalen?

In dit deel gaan we na hoe toegankelijk bestaande jeugdlokalen zijn.

We bekijken voor wie toegankelijkheid een meerwaarde is en welke andere voordelen een toegankelijk jeugdlokaal heeft.

Hiernaast bespreken we welke knelpunten jeugdverenigingen ervaren om te werken aan toegankelijkheid en bekijken we een aantal oplossingen.