Universal Design

Om voor een integraal toegankelijke ruimte te zorgen bestaat er de ontwerpmethode van ’Universal Design‘ (V.S.). In Vlaanderen spreken we over ‘Ontwerpen voor iedereen’.

Universal Design wil aparte aanpassingen op vlak van toegankelijkheid voor de bezoekers van een gebouw vermijden zoals een aanpassing voor iemand die blind is en nog een andere aanpassing voor een rolstoelgebruiker... De bedoeling is dat gebouwen, producten, dienstverlening enzovoort voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk zijn. Op die manier voelt niemand zich gediscrimineerd.

Het concept ’Universal Design‘ is opgebouwd rond zeven basisprincipes:

  • bruikbaar voor iedereen
  • flexibel in gebruik 
  • eenvoudig en intuïtief gebruik 
  • begrijpelijke informatie 
  • marge voor vergissingen 
  • beperkte inspanning 
  • geschikte afmetingen en gebruiksruimten

De zeven principes zijn geen concrete normen of aanbevelingen, maar aandachtspunten waar een ontwerper rekening mee moet houden tijdens het ontwerp van een gebouw. Universal Design streeft naar een ontwerp met een mooie en aantrekkelijke vormgeving gecombineerd met een praktisch gebruik voor iedereen.

Meer informatie over Universal Design vind je terug op de website: www.toegankelijkgebouw.be