Organisatorische oplossingen

Heel wat oplossingen kosten zelfs helemaal niets omdat ze kunnen gebeuren door een aanpassing in de organisatie of met hulp van de groep. Deze oplossingen bereik je vooral door samen te werken of door bepaalde activiteiten anders in te richten:

  • Multifunctioneel gebruik kan de kostprijs drukken want dit betekent dat het lokaal niet enkel in het weekend (meestal één namiddag, één of twee avonden) gebruikt wordt, maar dat er een hogere bezettingsgraad is.  Het lokaal verhuren kan voor extra inkomsten zorgen die je dan kan investeren in toegankelijkheidsverbeteringen.
  • Met een groepswissel (van de verdieping naar het gelijkvloers) kan een jongere met een rolstoel, gebroken been,... toch deelnemen aan de activiteiten. 
  • Een aanpassing van de activiteiten kan ook een oplossing zijn. Heeft er iemand zijn been gebroken? Misschien laat je dan dat bosspel enkele weken wachten en organiseer je een stratenspel of probeer je op eigen (vlak) terrein iets te doen. 
  • Huur of leen bijvoorbeeld een rolstoel en vraag aan een lid om de jongere met het gebroken bij te staan zodat hij of zij met wat hulp gewoon kan meedoen met het spel.

Organisatorische oplossingen zijn geen structurele oplossingen, maar ze kunnen al een eerste oplossing zijn voor een (tijdelijk) probleem.