Knelpunten en oplossingen

De grootste knelpunten
De grootste knelpunten die ertoe leiden dat jeugdverenigingen niet werken aan toegankelijkheid zijn:

  • overbelasting van de werking
  • niet weten hoe je iets toegankelijk maakt. 
  • een tekort aan financiële middelen

Bouwen of verbouwen brengt regelmatig heel wat zorgen met zich mee. Er zijn zoveel elementen waar je rekening mee moet houden. Ook toegankelijkheid is een element dat de nodige aandacht moet krijgen. Zo’n nieuwbouw of verbouwing vergt dus heel wat extra energie van de werking. Wat toegankelijkheid betreft, komt er dan nog eens bij dat jeugdverenigingen vaak niet weten hoe ze hun jeugdlokaal kunnen toegankelijk maken.

Naast dit alles is het financieel plaatje vaak de grootste zorg. Jeugdverenigingen moeten dikwijls een groot deel van de (ver)bouwkosten of anderen kosten zelf financieren. Vaak zijn er geen subsidies voor het toegankelijk maken van jeugdinfrastructuur en hebben ze moeite om financiële middelen bij elkaar te krijgen. Bredere gangen, een aangepast toilet … lijken dan weer wel haalbaar omdat dit bijvoorbeeld bij de bouw geen belangrijke meerkost betekent.

Oplossingen voor de grootste knelpunten »

Het knelpunt lift
De lift wordt herhaaldelijk als een knelpunt ervaren omwille van de dure investering. Om die reden proberen jeugdverenigingen een lift te vermijden door gelijkvloers te bouwen. Toch zien we aan de andere kant meer en meer lokalen met verdiepingen omdat dit een meer duurzame oplossing is op vlak van energieprestatie. Ook neemt een gebouw met verdiepingen minder plaats weg van de beschikbare buitenspeelruimte.

Oplossingen met betrekking tot de lift »