De antidiscriminatiewet

In 2000 werd een Europese richtlijn aangenomen die discriminatie op basis van godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid verbiedt. In België is deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving: de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Deze wetgeving geldt ondermeer ook voor de toegang en deelname aan sociale en culturele activiteiten toegankelijk voor het publiek... dus ook de toegang en deelname aan activiteiten in een jeugdbeweging of jeugdhuis.

De Antidiscriminatiewet stelt dat het niet voorzien van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap als een discriminatie wordt beschouwd. Redelijke aanpassingen zijn aanpassingen aan concrete situaties zoals een omgeving, een gebouw, een website… zodat een bepaalde persoon niet gehinderd wordt door zijn beperking. Het gaat niet enkel over fysieke drempels, zoals een trap, maar ook om drempels in informatie zoals bijvoorbeeld een moeilijk begrijpbare tekst op een website.

Lees hier meer informatie over de antidiscriminatiewet »