Regelgeving toegankelijkheid Brussel

Net zoals in Vlaanderen is er ook in Brussel een regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen ingepast in de regelgeving op de ruimtelijke ordening (Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU)).

Het gaat om het ‘ Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (21 november 2006).‘

Voor toegankelijkheid zijn volgende hoofdstukken van belang:

De volledige tekst van de Brusselse stedenbouwkundige verordening is terug te vinden via de website www.rru.irisnet.be.