Regelgeving toegankelijkheid Vlaanderen

 

In Vlaanderen is er sinds 1 maart 2010 een regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009.

Ook een jeugdhuis of jeugdlokaal wordt beschouwd als een publiek toegankelijk gebouw omdat het openstaat voor het publiek. Het feit dat je vaak lid moet zijn om deel te mogen nemen, verandert hier niets aan. Als je dus gaat bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning of melding, dan is voor jouw jeugdhuis of jeugdlokaal de regelgeving toegankelijkheid van toepassing.