Wanneer moet mijn gebouw aan de regelgeving voldoen?

De jeugdhuizen en jeugdlokalen vallen onder artikel 1§3 in punt 1°  (titel IV) van deze regelgeving: gebouwen en ruimten voor recreatieve, toeristische en sociaal-culturele activiteiten.

Dit betekent dat jeugdhuizen en jeugdlokalen altijd moeten voldoen aan de richtlijnen. Dit in tegenstelling tot Vlaanderen waar de grootte van het jeugdhuis of jeugdlokaal bepaalt in welke mate de richtlijnen van toepassing zijn.

Binnen het toepassingsgebied wordt er een maatvoering opgelegd voor:

 • Algemene elementen
 • Toegang tot gebouwen
 • Internationaal symbool voor toegankelijkheid
 • Toegangsweg
 • Toegangshelling
 • Toegangsdeur
 • Toegang tot parkeerruimten
 • Parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit
 • Met betrekking tot verplaatsingen binnen de gebouwen (looppaden, niveauverschillen,…)
 • Markering
 • Gangen
 • Binnendeuren
 • Liften
 • Trappen
 • Met betrekking tot de uitrustingen (toiletten, loketten,…)
 • Toiletten
 • Badkamers – douchecellen – kamers
 • Openbare uitrustingen
 • Loketten
 • Stoelen