Voorbeelden

< 150m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte kleiner dan 150m²
 • Nieuwbouw jeugdhuis
 • Enkel gelijkvloers
 • Publiek toegankelijke oppervlakte: kleiner dan 150m²

  Wat moet voldoen?
 • Enkel de toegang (toegangspad, breedte en hoogte deur, draaicirkel voor en na de toegang).

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

< 150m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte kleiner dan 150m² en enkel werken in het gebouw
 • Verbouwing jeugdlokaal: enkele binnenmuren uitbreken en opnieuw plaatsen met nieuwe deuropeningen
 • Enkel gelijkvloers
 • Publiek toegankelijke oppervlakte volledig gebouw (niet enkel van de ruimte waar je gaat verbouwen of uitbreiden): kleiner dan 150m²

  Wat moet voldoen?
 • Niets. In het geval van een verbouwing bekijk je eerst het toepassingsgebied. Binnen het toepassingsgebied moeten enkel de delen waar werken aan gebeuren, voldoen. In dit geval valt de ruimte waar je gaat verbouwen niet binnen het toepassingsgebied van de verordening.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

150m² ≤ x ≤ 400m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte van 150m² ≤ x ≤ 400m²
 • Nieuwbouw jeugdlokaal
 • Gelijkvloers (3 groepslokalen, sanitair, keukentje) en verdieping (3 groepslokalen)
 • Publiek toegankelijke oppervlakte: 150m² of groter maar kleiner of gelijk aan 400m²

  Wat moet voldoen?
 • Gelijkvloers: volledig

  Wat moet niet voldoen?
 • Verdieping: 3 lokalen want deze functies zijn al toegankelijk op het gelijkvloers. Daarom moet er ook geen lift voorzien worden.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

150m² ≤ x ≤ 400m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte van 150m² ≤ x ≤ 400m²
 • Nieuwbouw jeugdhuis
 • Gelijkvloers (4 groepslokalen, sanitair) en verdieping (2 groepslokalen, keukentje)
 • Publiek toegankelijke oppervlakte: 150m² of groter maar kleiner of gelijk aan 400m²

  Wat moet voldoen?
 • Gelijkvloers: volledig
 • Verdieping: het keukentje, want deze functie is niet aanwezig op het gelijkvloers.
 • Er moet dus een combinatie voorzien worden om de verdieping toegankelijk te maken, dus een trap en lift, of een trap en een helling, of een helling en een lift.

  Wat moet niet voldoen?
 • Verdieping: 2 lokalen, want deze functie is al toegankelijk op het gelijkvloers. Daarom moet er ook geen lift voorzien worden.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

150m² ≤ x ≤ 400m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte van 150m² ≤ x ≤ 400m²

 

 • Nieuwbouw jeugdlokaal
 • gelijkvloers (bergruimte, overdekte buitenruimte), verdieping (lokalen) 
 • Publiek toegankelijke oppervlakte: 150m² of groter maar kleiner of gelijk aan 400m²

  Wat moet voldoen?
 • Gelijkvloers: Normaal volledig maar die bestaat in dit voorbeeld alleen maar uit bergruimte die dus niet bij de publiek toegankelijke delen hoort. 
 • Verdieping: volledig omdat hier lokalen zijn die niet aanwezig zijn op het gelijkvloers. Naast een trap moet er dus ook een lift of helling voorzien worden om de lokalen op de verdieping toegankelijk te maken.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

> 400m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte groter dan 400m²
 • Nieuwbouw jeugdcentrum
 • gelijkvloers, verdieping, verdieping 2
 • Publiek toegankelijke oppervlakte: meer dan 400m²

  Wat moet voldoen?
 • Het volledige gebouw (excl. opslagruimten, technische ruimten of ruimten uitsluitend voor werknemers). Naast een trap moet er een helling of lift zijn om de verdiepingen toegankelijk te maken.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

> 400m²
Het toepassingsgebied van een jeugdlokaal met een publiek toegankelijke oppervlakte groter dan 400m² en gedeeltelijk verbouwingswerken
 • Verbouwing jeugdlokaal (een lokaal bijbouwen dus nieuwe muren plaatsen met nieuwe deuropening op de verdieping)
 • Gelijkvloers, verdieping
 • Publiek toegankelijke oppervlakte volledig gebouw (niet enkel van de ruimte waar je gaat verbouwen of uitbreiden): meer dan 400m²

  Wat moet voldoen?
 • De ruimte waar je werken aan gaat doen op de verdieping.
  Bij een verbouwing bepaal je eerst het toepassingsgebied. Binnen het toepassingsgebied moeten enkel de delen waar werken aan gebeuren, voldoen.

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving

geen vergunningsplichtige werken
Een jeugdlokaal waar geen vergunningsplichtige werken aan gebeuren valt niet binnen het toepassingsgebied
 • De werken aan een jeugdlokaal omvatten nieuwe deurkaders en schilderwerken.

  Wat moet voldoen?
 • De regelgeving is niet van toepassing omdat er voor deze werken geen stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is. (Art. 2, §1)

Voldoen aan de regelgeving
Niet voldoen aan de regelgeving