Lift

1

Het bedieningspaneel is op de zijwand geplaatst,  minstens 50 cm uit de hoek. De knoppen zijn visueel en tactiel aangeduid. Knoppen en displays contrasteren met de rest van de lift.  (Jeugdhuis Ahoy, Wijnegem)

2

Grote niveauverschillen worden overbrugd door minstens een combinatie van een trap en lift.

3

De lift is rolstoeltoegankelijk en heeft een voldoende grote kooiafmeting. Deze is minstens 1,10 m breed en 1,40 m diep. (Jeugdhuis Ahoy, Wijnegem)

4

Een verticale plateaulift (in een koker) kan gebruikt worden als de hoogteoverbrugging beperkt is (één verdieping).

5

Een lift is voorzien van leuningen tegen de zijwanden voor extra steun en een spiegel tegen de achterwand om veilig achterwaarts de lift te kunnen verlaten.

6

Een kooilift heeft automatische deuren die voldoende breed zijn (minstens 90cm). (Jeugdhuis Ahoy, Wijnegem)

Aandachtspunten

Lift?

 • Er bestaan verschillende lifttypes. De regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen en Brussel laat uitsluitend verticale plateauliften of liften in een afgesloten koker (kooilift) toe met het oog op veiligheid en gebruikscomfort.
 • Bij een gebouw waar de regelgeving toegankelijkheid niet van toepassing is, kan je eventueel kiezen voor een ander type lift, om delen van het gebouw toch toegankelijk te maken.

Type en afmetingen

 • Verticale plateauliften:
  • Deze hebben een meer beperkte ruimtelijke impact dan een kooilift.
  • Bij veel lifttypes moet je een knop blijven indrukken.
  • Je kan ze meestal alleen in gebruik nemen daar waar je maar een beperkte hoogte moet overbruggen zoals één verdieping. 
  • De afmetingen van het rolstoeltoegankelijk hefplateau zijn min. 1,00 m breed x 1,40 m diep.
  • Let bij dit type op waar je het gaat gebruiken, wat de frequentie van gebruik is… Bij veelvuldig gebruik is een kooilift meer aangewezen.
 • Kooilift:
  • De afmetingen van een rolstoeltoegankelijke liftkooi zijn min. 1,10 m breed en 1,40 m diep. Een diepte van 1,60 m is aangewezen. 
  • Een rolstoelgebruiker moet bij dit type lift recht naar binnen rijden en achteruit uitrijden. Draaien of omkeren is niet mogelijk. Bij bepaalde elektrische rolstoelen is een grotere maat van lift aangewezen.
 • De automatische liftdeur moet een vrije doorgangsbreedte van min. 90 cm hebben. Voorzie voor de liftdeur een vrije draairuimte van min. 1,50 m diameter.
 • De plaats van het bedieningspaneel van de lift is op de zijwand, tenminste 50 cm van de hoek verwijderd. De knoppen moeten voorzien zijn van een tactiele aanduiding en zijn bedienbaar op een hoogte tussen 90 cm en 1,20 m. Knoppen en displays moeten contrasteren met de rest van de lift. 
 • De stopnauwkeurigheid moet zo nauwkeurig mogelijk zijn voor het vlot in- en uitstappen. Dit is het al dan niet aanwezige niveauverschil tussen de bewegende kooi en de vaste vloer op de verdiepingen. 
 • Een sensor die ervoor zorgt dat de deuren bij een obstakel opengaan, vergroot de veiligheid.

Signalisatie

 • Combineer visuele, auditieve en tactiele elementen. Een visueel signaal is bovendien cruciaal voor personen met een auditieve beperking, een auditief en tactiel signaal voor personen met een visuele beperking.

Lift in de praktijk